Kontrollpanel
Webmail
Support / FAQ

« Tillbaka

Vad är POP3?
POP3 är en enkel teknologi som används för att hämta e-postbrev ner på sin egen dator.

Särskilda kännetecken:
* Avlägsnar e-postbreven från servern
* Kan endast användas från ens egen dator
* Kräver inte tillgång till Internet för att läsa gamla e-postbrev

POP3 är den mest använda teknologin för att hämta e-postbrev ner till sin dator via programm som Outlook och Eudora.

En närmare beskrivning kan ses på Wikipedia
Den tekniska specifikationen kan läsas på RFC 1939