Kontrollpanel
Webmail
DOMäNWEBBHOTELL
SUPPORTWEB10
Support / FAQ

« Tillbaka

Vad är POP3?
POP3 är en enkel teknologi som används för att hämta e-postbrev ner på sin egen dator.

Särskilda kännetecken:
* Avlägsnar e-postbreven från servern
* Kan endast användas från ens egen dator
* Kräver inte tillgång till Internet för att läsa gamla e-postbrev

POP3 är den mest använda teknologin för att hämta e-postbrev ner till sin dator via programm som Outlook och Eudora.

En närmare beskrivning kan ses på Wikipedia
Den tekniska specifikationen kan läsas på RFC 1939


 

Copyright 2013 Talk active ApS
Information  |  Villkor  |  FAQ - OFTA FöREKOMMANDE FRåGOR  |  Kontakta